Cytując za Wikipedią:

„Szambo

[1] lub dół chambeau[2] (od fr. nazwiska Chambeau[3][4]) – podziemny zbiornik zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia, budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej[5].

Przypisy:

  1. „Szambo” jest określeniem potocznym, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie posługuje się określeniem zbiornik na nieczystości ciekłe
  2. Instrukcja techniczna K-1. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1998.
  3. Słownik wyrazów obcych PWN. swo.pwn.pl. [dostęp 2013-10-29].
  4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego [dostęp: 2011-06-25]
  5. Rozdział 7 §34 rozporządzenia”

Pełny wpis nt. szamba w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szambo