Szambo ekologiczne, to rozwiązanie składające się z osadnika gnilnego, za którym montowany jest układ drenażu rozsączającego. W działaniu jest bardzo podobne do urządzeń EKO-BIO, z tym że proces beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków nie odbywa się w jednym zbiorniku, a w wydzielonych sekcjach.  Oczyszczanie beztlenowe zachodzi w osadniku gnilnym, skąd ścieki przechodzą poprzez specjalny filtr, do drenażu rozsączającego, w którym odbywa się proces oczyszczania tlenowego. Wszystko dzieje się to  w sposób całkowicie ekologiczny, naturalny i przyjazny dla środowiska. Tak oczyszczony ściek przesącza się do naturalnych wód gruntowych, nie stanowiąc już zagrożenia dla ich czystości.